Teater for arbeidslivet

Kulturværste har enkle teaterforestillinger som omhandler arbeidslivet historisk sett og i lys av idag. Dette kan også kombineres med en interaktiv etterdel som løfter fram aktuelle problemstillinger og utfordrer salen på aktiv deltakelse. Dette kan spilles overalt på seminarer, årsmøter eller arbeidsplasser.


(Kulturinnslag og interaktiv etterdel)

Kulturinnslag og Forumteater bl.a brukt på LO-skolen. Teater og interaktivt opplegg om arbeiderhistoriens betydning i fortid og i dag. Historiske glimt, aktuelle problemstillinger i arbeidslivet idag, og en interaktiv etterdel som engasjerer salen.


Kulturinnslag med sang og dialog

Passende åpning/pauseinnslag konferanser/årsmøter. Teaterforestilling som spiller opp situasjoner om organisering i arbeidslivet, tillitsvalgtes rolle og part-samarbeidet.


Musikalsk arbeiderhistorisk reise! Musikalsk innslag som passer som åpning og innslag på seminarer, årsmøter og arrangementer.


Tilpassede innslag for ditt arrangement. Vi kan skreddersy opplegg for ditt seminar, årsmøte eller arrangement. Her fra NFF`s konferanse i Bergen 2022.