Beskrivelse av innhold

BESKRIVELSE

Dette er opplegg som varer i en time.

Del 1: Består av 30 minutter med dialog og sang som setter fokus på forhold i arbeidslivet i et historisk perspektiv og i dagens samfunn. Her blir det historiske innslag som viser fram stenhoggeren og industriarbeiderens dilemmaer i et historisk perspektiv og kampen for 8 timers dagen. Denne delen tar også for seg scener fra dagens arbeidsliv med fokus på kommunikasjon, og spiller opp aktuelle dilemmaer rundt både lederrollen, tillitsvalgtes rolle og fra ansattes perspektiv. Dette presenteres gjennom enkle monologer, dialoger og sanger.

Del 2: Består av en 30 minutters etterdel. Med utgangspunkt i situasjoner spilt opp i den første delen får publikum her ta del i både ledere, tillitsvalgte og ansattes utfordringer. Publikum tas med refleksjoner, diskusjoner og får ta aktivt del i løsning av de ulike dilemmaene. Temaer og situasjoner er tilpasset publikum som deltar i salen.