Ta kontakt for skreddersydde innslag og opplegg. Mange kan levere rene underholdningsinnslag. Vår spesialitet er å lage underholdningsinnslag som løfter frem aktuelle problemstillinger for publikum på din neste konferanse, årsmøte eller arrangement. Gjennom god dialog med vår oppdragsgiver i forkant får vi problemstillingene under huden. Disse blir løftet fram av våre aktører med både alvor, glimt i øyet og gjerne med musikalsk tonefølge. Vi kan lage et enkelt ti minutters innslag med 1-2 aktører, eller en to timers forestilling om ønskelig.

Her fra landsmøtet til Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund som hadde bestilt et 45 minutters spesialskrevet innslag som tok for seg forbundets historie siden forrige landsmøte i 2018. Fra scenen ble det presentert gjenkjennelige situasjoner og temaer, ikke minst fra pandemien. Flere tidligere justisministere dukket også opp til stor fornøyelse for salen.

Ønsker du å gjøre noe nytt på neste konferanse så ta kontakt!