Beskrivelse

Dette er et opplegg som varer 30 minutter. Gjennom monologer, dialog og sang settes det fokus på viktigheten av å være organisert og tillitsvalgtes rolle. Passer godt for alle type fagforbund eller organisasjoner som ønsker å framheve organiseringstanken. Våre aktører tar rollen som sjef, tillitsvalgt og ansatt og spiller ut ulike situasjoner som bindes sammen av sanger mellom de ulike situasjonene.